Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2014


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2012 valinnut hallituksen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niskan ja varajäsenet: Keijo Heikkilä, Markku Heikkilän, Jari Ylitalo. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Rauno Heikkilä, sihteerinä Pertti Heikkilä ja rahastonhoitajana Markku Heikkilä.

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseuran hallitus käynnisti vuoden 2015 sukujuhlan valmistelun. Sukujuhlan ideointiin kutsuttiin myös sukuseuran jäseniä ja sukulaisia sosiaalisessa mediassa sukuseuran Facebook-sivuilla.

Sukuseura toimitti jäsenistölleen myös Heikkilän Suku -nimisen tiedotelehden, joka sisälsi tiedotteita, tilinpäätöstietoja, toimintakertomuksen sekä evakkomuisteluksia ja valokuvia. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta, www-sivujen ylläpidosta sekä Facebook-sivujen avaamisesta on vastannut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana. Facebook-sivuille voivat kaikki suvun jäsenet myös itse suoraan tuottaa sisältöä.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 96. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 790,44€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 22.5.2015

Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018