Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2013


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2012 valinnut hallituksen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä , Rauno Heikkilä , Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niska n ja varajäsenet: Keijo Heikkilä , Markku Heikkilä n, Jari Ylitalo . Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Rauno Heikkilä , sihteerinä Pertti Heikkilä ja rahastonhoitajana Markku Heikkilä.

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseura järjesti uusina toimintamuotoina kaksi sukuretkeä ja perhe- ja musiikkileirin. Sukuretket suuntautuivat Karjalan kannakselle ja Ruotsin Norbottenin- ja Vesterbottenin lääneihin. Karjalan kannaksen matkalla tutustuttiin luovutettuihin alueisiin ja niiden sotahistoriaan. Ruotsin retkellä käytiin vierailemassa suvun jäsenten evakkopaikkakunnilla Skellefteån ympäristössä mm. Burträskissä, Bygtsiljumissa. Perhe- ja musiikkileiri järjestettiin Rautiosaaren leirikeskuksessa ja se sisälsi Adventti Vesperin Tavivaaran kappelissa.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotelehteä, jossa on julkaistu tiedotteiden ja tilinpäätöstietojen sekä toimintakertomuksen lisäksi mm. juttuja ja valokuvia sukuretkistä. Sukuseura siirtyi myös sosiaaliseen mediaan avaamalla syksyllä 2013 omat Facebook-sivuston nykyisten www-sivujensa rinnalle.

Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta, www-sivujen ylläpidosta sekä Facebook-sivujen avaamisesta on vastannut Pertti Heikkilä . Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana. Facebook-sivuille voivat kaikki suvun jäsenet myös itse suoraan tuottaa sisältöä.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 209. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 355,14€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 7.11.2014

Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018