Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2012


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseura järjesti uudistetun sukujuhlapäivän Rautiosaaren leirikeskuksessa 21.7.2012. Juhlapäivään osallistui yhteensä 220 henkilöä. Juhlapäivän ohjelmassa oli mm. suvun kantatalon muistolaatan paljastamistilaisuus, vierailu Hepolan kotimuseolla ja tutustumiskäynti Hiidenkirnuille. Päivän aikana lapsille ja nuorille järjesteltiin liikuntaa, pelejä sekä pomppulinna. Juhlapäivän ohjelmassa oli myös Rovaniemen kirkossa järjestetty iltamusiikki- ja hartaustilaisuus, joka sisälsi urkumusiikkia, yhteislaulua ja sukukuoron esittämän kantaatin. Sukujuhlapäivän jatkui iltamusiikkitilaisuuden jälkeen leirikeskuksessa vapaamuotoisesti saunoen ja grillaten.

Sukujuhlan yhteydessä järjesteltiin myös Sukuseuran yleinen kokous. Kokous valitsi sukuseuralle uuden hallituksen, jonka varsinaiset jäseniksi valittiin Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niska ja varajäseniksi Keijo Heikkilä, Markku Heikkilän, ja Jari Ylitalo. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Seppo Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Rauno Heikkilän ja sihteeriksi Pertti Heikkilän. Yleisessä kokouksessa hyväksyttiin sukuseuralle toimintasuunnitelma vuosille 2012 2014, jonka mukaan sukuseura jatkaa sukututkimustyötä ja käynnistää uuden sukukirjan valmistelun. Lisäksi uutena toimintamuotona sukuseura ryhtyy järjestämään sukuretkiä sekä perhe- ja musiikkileirejä.

Yleinen kokous hyväksyi myös sukuseuran sääntöjen 1§, 6§ ja 9§:n muutokset. Sääntöjen muutokset ovat vain Yhdistyslain ja Kuntajakolain muutoksista johtuneita tekstipäivityksiä. Muutoksella päivitettiin sääntöihin sukuseuran kotipaikaksi Rovaniemen kaupunki ja siirryttiin tilintarkastuskäytännöstä toiminnantarkastuskäytäntöön.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuinseutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 208. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 225,41€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 18.9.2013

Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018