Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2011


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2009 valinnut hallituksen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo Rautio ja varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan ja Jari Ylitalo. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Timo Rautio.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuinseutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana.

Toimintavuonna sukuseuran hallitus otti käyttöön sukuseuran arkistotilan Rautiosaaren koululla. Arkistotilaan hankittiin kaappeja ja hyllyjä ja sinne siirrettiin hajallaan mm. hallituksen jäsenten omissa kodeissaan olleita sukuseuran asiakirjoja, valokuva-arkisto sekä kirjavarasto.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 180. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 48,30 euroa liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 11.5.2012

Hallitus

 

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018