Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2010


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2009 valinnut hallituksen. Varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo Rautio ja varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan ja Jari Ylitalo. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Heikkilä ja varapuheenjohtajana Timo Rautio.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuinseutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana.

Toimintavuonna sukuseuran hallitus ryhtyi valmistelemaan sukuseuralle arkistotilaa. Nykyään sukuseuran arkisto on hajallaan mm. hallituksen jäsenten omissa kodeissaan. Hallitus tutustui Rautiosaaren koulun kellarissa sijaitseviin tiloihin, joihin arkisto päätettiin sijoittaa. Arkiston tarvitsemien hyllyjen ja kaappien hankinta ajoittuu vuodelle 2011, jonka jälkeen arkisto voidaan ottaa käyttöön.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 161. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 181,97€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 22.7.2011

Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018