Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2009


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja – juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Toimintavuonna Heikkilän Sukuseura järjesti sukujuhlan Rautiosaaren leirikeskuksessa 19.7.2009, johon osallistui 95 henkilöä. Juhlassa julkaistiin uusi Sukuseuran kustantama ja Heikki Annanpalon kirjoittama sukukirja ”Heikkiläläisiä maalaiskylästä tietoyhteiskuntaan”. Juhlassa julkaistiin sukuviiri, sukustandaari ja sukupinssi. Sukuseuran hallitus vahvisti myös standaarin säännöt, joiden mukaan standaarin myöntää sukuseuran hallitus joko omasta aloitteestaan tai sille tehdyn esityksen perusteella. Standaari voidaan myöntää sukuseuran puheenjohtajalle tai pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle tai henkilölle tai yhteisölle, jonka toimintaa arvostetaan sukuseuran hyväksi tehdystä työstä.

Sukujuhlassa Sukuseura jakoi standaarin sukuseuran perustajajäsenille Aatu, Erkki, Jaakko, Olli ja Seppo Heikkilälle, Timo Oinaalle, Helena Raution omaisille, Veli-Matti Jokelan omaisille, sukumonogrammin suunnittelija Soili Pahtajalle, sukuviirin suunnittelija Olli-Pekka Jokelalle sekä sukukirjoijen kirjoittaja Heikki Annapalolle. Sukuseuran hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Aatu Heikkilä nimettiin myös kunniapuheenjohtajaksi ja hänelle annettiin tästä kunniakirja sukujuhlassa.

Sukujuhlan yhteydessä järjesteltiin myös Sukuseuran yleinen kokous. Kokous valitsi sukuseuralle uuden hallituksen. Uudet hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Pertti Heikkilä, Rauno Heikkilä, Seppo Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo Rautio ja varajäsenet: Markku Heikkilän, Riitta Niskan ja Jari Ylitalo. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Seppo Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Timo Raution ja sihteeriksi Pertti Heikkilän.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen www-sivuston lisäksi Heikkilän Suku- nimistä tiedotetta, jossa on julkaistu pieniä suvun historiaan, perinteeseen ja asuinseutuun liittyviä juttuja sekä muita jäsenistöä koskevia asioita. Tiedotelehden toimittamisesta, taitosta ja jakelusta sekä www-sivujen ylläpidosta on vastannut Pertti Heikkilä. Hän on myös toiminut sukuseuran jäsenrekisterin hoitajana.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna 88. Seuran talous on toiminut vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut erityisiä investointikohteita. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 3780,76€ liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rautiosaarella 30.11.2010

Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018