Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2008


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2006 valinnut hallituksen. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Seppo Heikkilä (puheenjohtaja), Veli-Matti Jokela (varapuheenjohtaja), Pertti Heikkilä (sihteeri), Rauno Heikkilä ja Juho Mölläri. Varajäsenet ovat Markku Heikkilä (rahastonhoitaja), Jari Ylitalo ja Timo Rautio. Hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Jokela kuoli 4.6.2008. Hänen tilalle Sukuseuran hallitus valitsi 22.8.2008 pitämässä kokouksessa varsinaiseksi jäseneksi varajäsen Timo Raution ja varapuheenjohtajaksi hallituksen jäsen Rauno Heikkilän. Yleinen kokous on vuonna 2006 vahvistanut jäsenmaksuksi 5 euroa vuodessa aikuisjäseniltä ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen Heikkilän Suku -nimistä tiedotetta, joka sisältää kutsut kokouksiin, puheenjohtajan tervehdyksen, kuvia sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tiedotteen lisäksi sukuseura ylläpitää www-sivustoja Internetissä osoitteessa www.heikkilansukuseura.fi.

Toimintavuonna sukuseura jatkoi uuden sukukirjan valmistelutyötä. Sukukirjan kirjoittamiseen Sukuseuran hallitus valitsi jo toimintavuonna 2007 Heikki Annanpalon. Uuden sukukirjan aiheena on Heikkilän suvun keskeisten talojen, niiden asukkaiden elämänmuodot, elinkeinot ja perinteet. Sukukirja valmistuu keväällä 2009 ja tulee myyntiin kesän 2009 sukujuhlilla. Sukuseura jatkoi myös sukuviirin (isännänviiri) ja standaarin suunnittelua ja valmisteli sääntöjä standaarin jakamiseen. Sukuviiri ja standaarin jakamisen säännöt valmistuvat kevään 2009 aikana ja esitellään yleiselle kokoukselle hyväksyttäviksi kesän 2009 sukujuhlilla.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna noin 197. Seuran talous on vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut toimintavuonna erityisiä investointikohteita. Sukuseuran tilikauden ylijäämä oli 521,54 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 521,54 euroa liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rovaniemellä 20.5.2009
Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018