Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Toimintakertomus vuodelta 2007


Heikkilän Sukuseura perustettiin 9.4.1994 Vanhassa Heikkilässä. Sen tavoitteena on tutkia Heikkilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura järjestää sukukokouksia ja -juhlia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran yleinen kokous on vuonna 2006 valinnut hallituksen. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Seppo Heikkilä (puheenjohtaja), Veli-Matti Jokela (varapuheenjohtaja), Pertti Heikkilä (sihteeri), Rauno Heikkilä ja Juho Mölläri. Varajäsenet ovat Markku Heikkilä (rahastonhoitaja), Jari Ylitalo ja Timo Rautio. Yleinen kokous on vuonna 2006 vahvistanut jäsenmaksuksi 5 euroa vuodessa aikuisjäseniltä ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Sukuseura on toimittanut jäsenistölleen Heikkilän Suku -nimistä tiedotetta, joka sisältää kutsut kokouksiin, puheenjohtajan tervehdyksen, kuvia sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tiedotteen lisäksi sukuseura ylläpitää www-sivustoja Internetissä osoitteessa www.heikkilansukuseura.fi. Www-sivuilla on toimintavuonna julkaistu myös suvun tämän päivän elämää mm. otsikolla ”Heikkilän suku maailmalla”. Sukuseuran www-sivujen ylläpidosta vastaa sihteeri Pertti Heikkilä.

Toimintavuonna sukuseura käynnisti uuden sukukirjan valmistelutyön. Sukukirjan kirjoittajaksi hallitus kutsui vuonna 2000 julkaistun Heikkilä Suku -kirjan kirjoittajan Heikki Annanpalon. Uuden sukukirjan aiheena on Heikkilän suvun keskeisten talojen, niiden asukkaiden elämänmuodot, elinkeinot ja perinteet. Sukuseura jatkoi myös sukuviirin suunnittelua. Tavoitteena on, että uusi sukukirja ja sukuviiri ovat valmiita vuoden 2009 sukujuhlaan mennessä.

Sukuseuran maksavien jäsenten määrä oli toimintavuonna noin 160. Seuran talous on vakaalla pohjalla eikä seuralla ole ollut toimintavuonna erityisiä investointikohteita. Sukuseuran tilikauden ylijäämä oli 539,70 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 539,70 euroa liitetään yhdistyksen omaan pääomaan.

Rovaniemellä 22.5.2008
Hallitus

<<< Takaisin

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 15.05.2018