Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Heikkilän Sukuseuran ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä
Heikkilä Sukuseura Ry
c/o Markku Heikkilä
Vuopajanmutka 8
97110 Rautionsaari

Rekisteristä vastaava
Jäsenrekisterin ylläpitäjä
Pertti Heikkilä
Sähköposti: infoheikkilansukuseura.fi

Käsittelytoiminto ja tarkoitus
Käytämme jäsenluetteloa, jotta voimme lähettää jäsenille tiedotelehden sekä jäsenmaksukirjeen sekä voimme ylläpitää jäsenmaksusutietoja.

Oikeusperuste
Yhdistyslain 503/1989 11§:n mukaisesti yhdistyksen on pidettävä luetteloa jäsenistään.

Säilytysaika
Säilytämme jäsenrekisterin tietoja jäsenyyden ajan. Poistamme tiedot rekisteristä pysyvästi, kun sukuseuran jäsen ilmoittaa eroavansa jäsenyydestä, kuolee tai posti palauttaa jäsenelle lähetetyn kirjeen sillä perusteella, että jäsen on muuttanut tai tuntematon siinä osoitteessa, johon kirje on lähetetty. Kuolleiden jäsenten osalta toivomme, että lähiomaiset ilmoittavat asiasta, jotta nimi voidaan poistaa rekisteristä.

Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat Heikkilän Sukuseura Ry:n jäseneksi liittyneet luonnolliset henkilöt.

Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet ja siirto
Jäsenen nimi (etunimi ja sukunimi), postiosoite, jäsenmaksutieto (maksuvuosi tai ainaisjäsenyys) sekä sähköpostiosoite.

Jäsenrekisterin tiedot on saatu jäseneltä itseltään siinä yhteydessä, kun hän on liittynyt jäseneksi. Jäsen voi ilmoittaa muuttuneet tiedot jäsenluettelon ylläpitäjälle kirjeitse tai sähköpostilla. Jäsenen kuolintieto (jäsenne poistaminen rekisteristä) voidaan saada julkaistusta kuolinilmoituksesta tai lähiomaisen ilmoittamana tietona.

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä.

Tietojen luovutus ja julkaiseminen
Jäsenten tietoja ei luovuteta eikä julkaista kolmansille osapuolille. Jäsenluettelon saavat nähtäväksi vain sukuseuran hallituksen jäsenet.

Tietojärjestelmät ja tietoturva
Jäsenrekisterin ylläpitäjä on suojannut jäsenrekisterin henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Luetteloista pidetään myös varmuuskopioita.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa omat, sinusta rekisteröidyt tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen.

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietosi jäsenrekisteristä.. Huomioi, että samalla kun pyydät tietojesi poistamista, poistuu myös Sukuseuran jäsenyys.

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin mihin niitä on aluperin kerätty.

Sinulla on oikeus saada rekisterissä olevat tietosi meiltä järjestelmästä toiseen siirtoa varten jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa.

Oikeuksien käyttäminen

Ota yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään tai hallituksen puheenjohtajaan. Heidän yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

 

Lisätietoa:
Yhdistyslaki 503/1989

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 26.06.2019