Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi
5 § Nimen kirjoittaminen


Heikkilän Sukuseura ry:n säännöt


9 § Vuosikokous (21.7.2012 alkaen)

Sukuseuran vuosikokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset vuosikokousten väliseltä ajalta
  6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
  8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asian voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 26.06.2019