Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi
5 § Nimen kirjoittaminen


Heikkilän Sukuseura ry:n säännöt


4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vallissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 26.06.2019