Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Sukuseuran yleisen kokouksen 2012 päätöksiä


Heikkilän Sukuseura ry:n yleinen kokous (vuosikokous) pidettiin 21.7.2012 sukujuhlapäivän yhteydessä Rautiosaaren leirikeskuksessa. Yleiseen kokoukseen osallistui noin 100 sukuseuran jäsentä.

Kokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Raimo Heikkilän ja sihteeriksi Pertti Heikkilän.


Yleisen kokouksen osallistujia (kuv. Pertti Heikkilä)

Sääntömuutokset

Yleinen kokous päätti muuttaa sukuseuran sääntöjen 1:§:n siten, että sukuseuran kotipaikka on jatkossa Rovaniemen kaupunki. Nykyisissä säännöissä kotipaikkana on Rovaniemen maalaiskunta, joka kuntana lakkautetettiin vuoden 2005 lopussa.

Myös sääntöjen 6§ ja 9§ muuttuivat siten, että tilintarkastuksen sijaan jatkossa tehdään toiminnantarkastus ja tilintarkastajien tilalle valitaan toiminnantarkastaja. Sääntömuutoksen takana on Yhdistylain muutos 678/2010.

Sääntömuutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt ja rekisteröinyt.
 

Uusi hallitus ja toiminnantarkastaja

Sukuseuran yleinen kokous valitsi toimikaudelle 2012 - 204 sukuseuran uuden hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajan. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin: Pertti Heikkilä, Seppo Heikkilä, Rauno Heikkilä, Juho Mölläri ja Riitta Niska ja varajaseniksi: Markku Heikkilä, Jari Ylitalo ja Keijo Heikkilä. Uusi hallitus kokoontuu syksyn 2012 aikana ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä valitsee rahastonhoitajan.

Toiminnantarjastajaksi valittiin Mirjami Remes ja varatilintarkastajiksi Aune Mäkitiura.
 

Tilinpäätösten vahvistaminen

Kokous vahvisti vuosien 2009 - 2011 tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja antoi tilivelvollisille vastuuvapauden. Vuosien 2009 - 2011 tilinpäätökset ja toimintakertomukset löytyvät Sukuseuran tiedotelehdistä 2010 - 2012 viimeiseltä sivulta.
 

Jäsenmaksu 2012 - 2014

Kokous päätti, että toimikaudella 2012 - 2014 jäsenmaksu on 7 euroa ja ainaisjäsenmaksu on 100 euroa. Jäsenmaksuun tehtiin siten ensimmäinen inflaatiotarkistus sukuseuran 18-vuotisen historia aikana. Vuoden 2012 jäsemaksu peritään syksyn aikana.
 

Toimintasuunnitelma vuosille 2012 - 2014

Kokouksessa vahvistettiin myös hallituksen esitys vuosien 2012 - 2014 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvio.

 

Linkit ja lisätietoa:

 

 

 

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 19.7.2009