Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Sukuseuran yleisen kokouksen 2009 päätöksiä


Heikkilän Sukuseura ry:n yleinen kokous (vuosikokous) pidettiin sukujuhlapäivän 19.7.2009 yhteydessä. Yleiseen kokoukseen osallistui 83 sukuseuran jäsentä.

Sukuseuran yleinen kokous valitsi toimikaudelle 2009 - 2011 sukuseuran uuden hallituksen jäsenet sekä tilintarjastajat. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin: Pertti Heikkilä, Seppo Heikkilä, Rauno Heikkilä, Juho Mölläri ja Timo Rautio ja varajaseniksi: Markku Heikkilä, Jari Ylitalo ja Riitta Niska. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat samoja, kuin toimikaudella 2006 - 2008 toimineet. Varjajäsenistä Riitta Niska on uusi. Uusi hallitus kokoontuu syksyn 2009 aikana ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä valitsee rahastonhoitajan.

Tilintarkastajiksi kokouksessa valittiin Ismo Heikkilä ja Aune Mäkitiura ja varatilintarkastajiksi Raija Perkkiö ja Alli Heikkilä.

Kokous vahvisti vuosien 2006 - 2008 tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja antoi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Kokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli vahvisti hallituksen esityksen. Jäsenmaksu toimikaudella 2009 - 2011 on 5 euroa ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Jäsenmaksu vuodelta 2009 peritään syksyn aikana.

Kokouksessa vahvistettiin myös hallituksen esitys vuosien 2009 - 2011 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Sukujuhla 19.7.2009 >>>

 

Linkit ja lisätietoa:

 

 

 

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 19.7.2009