Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Www-sivujen kävijätilastoa vuodelta 2007


Heikkilän Sukuseuralla on ollut www-sivut vuodesta 2002 alkaen. Vuodenvaihteessa 2006 - 2007 sivustot uudistettiin. Sivustolla vierailevien ja sivulatauksien lukumääriä seurataan laskuripalvelulla. Palvelu antaa tietoa mm. mistä päin Suomea ja maailmaa sivuilla vieraillaan, mitkä sivut kiinnostavat ja mitä kautta sivuille tullaan jne.

98% sivuilla vierailevista on Suomesta. Ulkomailta vierailijoita on eniten Ruotsista, Yhdysvalloista, Espanjasta ja Belgiasta. Eniten vierailijoita kiinnostavat ajankohtaiset asiat, sukuluettelot ja julkaisut. Sukuseuran sivut löydetään eniten hakukoneiden mm. Google kautta hakusanalla "Heikkilä Suku" tai "Heikkilän sukuseura".

Uudistuneista www-sivuista tiedotettiin sukuseuran jäseniä 17.7.2007 jäsenille postietussa tiedotelehdessä 1/2007. Tiedottaminen tiedotelehdessä näkyi heti sivujen vierailijamäärien moninkertaistumiseena heinä- (Jul) ja elokuussa (Aug) sekä sivulatausten määrissä kuten alla oleva kaavio osoittaa.

Kaaviossa on vaaka-akselilla ovat kuukaudet (tammikuusta joulukuuhun, Jan - Dec) ja pystyakselilla lukumäärät. Vihreät palkit osoittavat sivulatauksien määriä (kaikki), siniset palkit uusien vierailijoiden lukumääriä ja oranssit palkit sivustolla aikaisemmin vierailleiden ja sivustolle palanneiden (samasta IP-osoitteesta) vierailleiden lukumääriä.

HUOM! Laskuripalvelu on suuntaa antava. Jos sama kävijä esim. käy sivustolla useamman kerran, mutta vierailee eri tietokoneelta eli eri IP-osoiteesta tai IP-osoite vaihtuu välillä, hän kirjautuu uutena kävijänä.

Tilasto osoittaa, että perinteinen tiedottaminen tiedotelehdillä on tärkeää myös sähköisen viestinnän rinnalla. Tilasto osoittaa myös, että sivustolla on käynyt kesästä lähtien keskimäärin lähes 300 vierailijaa / käyntiä eli noin 10 käyntiä päivässä. Keväällä kävijöitä oli noin 100 kuukaudessa. Kävijoiden määrä on kesän tiedottamisen jälkeen vakiintunut noin 200 käyntii kuukaudessa.

Lisää www-sivuista >>>

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 11.01.2008