Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi


Sukututkimuksen jatkaminen


Sukuseuran hallitus on päättänyt keväällä ja kesällä 2007 pitämissään kokouksissaan, että sukututkimusta jatketaan talohistorioiden kokomisella nykyisten sukuhaarojen talojen osalta. Hallitus päätti kutsua sukuseuran hallituksen kunniapuheenjohtajan Aatu Heikkilän ja sukukirjan tekijän Heikki Annanpalon suunnittelukokoukseen pohtimaan sukututkimuksen jatkamista. Suunnittelukokous pidettiin 2.11.2007 hallituksen puheenjohtaja Seppo Heikkilän luona Kempeleessä. Kokoukseen osallistuivat myös hallituksen jäsenistä Veli-Matti Jokela ja Markku Heikkilä. Seuraavassa tiivistelmä työkokouksessa esille tulleista asioista.

Suunnittelukokouksessa keskusteltiin yleisesti sukuseuran aiemmin tekemästä sukututkimuksesta ja -julkaisuista. Todettiin mm. että Rautiosaaren Heikkilä suku on todella hieno sukututkimuskirja, joka on myös saanut laajaa tunnustusta niin suvun piirissä, kuin laajemminkin. Todettiin myös, että paineituista sukuluetteloista on kysyntää.

Suunnittelukokouksessa soviittin, että sukututkimusta jatketaan suvun keskeisten talojen, niiden asukkaiden, elämämuodon, elinkeinojen ja perinteen selvittämisellä. Tutkimus rakennetaan esim. yhden tai useamman suvun kantatalon ja niiden asukkaiden ympärille. Asukkailta kerätään tarinoita, kertomuksia, eri aikakausien elämämuotoja, talohistoriaa, rakennustekniikkaa ja perinnettä. Eri aikakausien elinkeinoille ja elinoloille annettaisiin erityinen painoarvo mm. seuraavissa asioissa:

  • Mistä on saatu leipä eri aikakausina; viljelys, metsänhoito, kalastus, metsästys jne.
  • Miten eri aikakausina yhteiskunta ja ympäristö ovat muokanneet asukkaiden elinoloja?
  • Miten yhteiskunta on muuttunut?
  • Millaisia ovat olleet asunnot, liikkumismuodot jne.

Aikakausista nousivat erityisesti esille vapaussodan jälkeinen ja toisen maailmansodan jälkeinen aika ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset, elinolojen ja elinkeinojen murrokset. Miten yhteiskunnassa tapahtuneet kriisit sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat vaikuttaneet elämisen muotoon ja elinkeinoihin.

Työ alkaa Vanhan Heikkilän historiasta, asukkaista ja elämänmuodoista. Tavoiteena on, että nyt aloitettu selvitystyö ja tutkimus sukujen talohistorioista valmistuu seuraavaan sukukokoukseen, joka pidetään vuonna 2009.

Lisää sukututkimuksesta >>>


 

 

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 04.11.2007